Yksityisasiakkaiden henkilöautojen vakuutusturva

SmartDrive Autovakuutus ja SmartDrive Ajotapavakuutus sisältävät lakisääteisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen kaskovakuutuksen.

  • Vakuutuksesta perittävä maksu laskutetaan kuukausittain. Ajotapavakuutuksessa laskutettava määrä voi vaihdella ajotavan mukaan.
  • Vakuutus ei sisällä bonusoikeutta.
  • Perusomavastuu on kaikissa vapaaehtoisissa esinevakuutuksissa 500 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Autopalveluvakuutuksessa ei ole omavastuuta. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 300 €.
  • Yli 85 000 euron arvoiset tai teholtaan yli 199 kW autot eivät voi olla ajotapavakuutuksen piirissä.

Vakuutus sisältää vakuutusturvan seuraavien riskien varalta

Kolarivakuutus
Korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoa päin aiheutunut tapahtuma. Tällainen voi olla esimerkiksi kiven iskemä tuulilasiin, pysäköintipaikalla tuntemattoman toisella ajoneuvolla aiheuttama kolhu, tai törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.

Hirvivahinkovakuutus
Korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus
Korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja.

Palovakuutus
Korvaa, kun irtipäässyt tuli tai sähkölaitteen oikosulku on aiheuttanut vahingon, ei kuitenkaan sähkölaitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa.

Varkausvakuutus
Korvaa, kun lukittuun ajoneuvoon on murtauduttu tai lukittu ajoneuvo on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Lukitusvaatimukset on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Laajennettu uusarvolunastus
Vahingon määränä on samanlaisen uuden auton vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein, jos auto on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vakuutettu kolarivakuutuksella ensirekisteröinnistä asti. Edellytyksenä on lisäksi, että ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään 2 vuotta, autolla on ajettu enintään 50 000 km ja että korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 40 % uuden samanlaisen auton käteismyyntihinnasta.

Osamaksu- ja leasingvakuutus
Korvaa vakuutetun ajoneuvon myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka pantinhaltijalle tai kiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata esim. ajoneuvon lukitsematta jättämisen tai puutteellisen öljynkierron vuoksi.

Autopalveluvakuutus
Korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset kulut, esimerkiksi auton hinauksen lähimpään korjaamoon, auton noutokulut ja muita ehdoissa mainittuja kuluja.

Oikeusturvavakuutus
Korvaa ehdoissa tarkemmin mainituin edellytyksin asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet kyseiseen ajoneuvoon liittyvistä riitaisista riita-, rikos- ja hakemusasioista. Korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovelletaan vakuutuksen alkamishetkellä voimassa olevia vakuutusehtoja. Niissä ja vakuutuksen tuote-esitteessä on tarkemmin kerrottu muun muassa Fennian ja vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vakuutusturvan rajoituksista.