SmartDrive -vakuutusturva

SmartDrive Autovakuutus sisältää lakisääteisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen kaskovakuutuksen.

  • Vakuutuksesta perittävä maksu laskutetaan kuukausittain. Ajotapavakuutuksessa laskutettava määrä voi vaihdella ajotavan mukaan.
  • Vakuutus ei sisällä bonusoikeutta.
  • Perusomavastuu on 500 € vakuutustapahtumaa kohden henkilöautoilla. Pakettiautoilla ja yritysasiakkaiden henkilöautoilla tarkista omavastuu myyjältä.
  • Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 300 €.  Autopalveluvakuutuksessa ei ole omavastuuta.
  • Yli 85 000 euron arvoiset, teholtaan yli 279 kW, tai muut kuin yksityiskäyttöiset autot eivät voi olla SmartDrive – vakuutusturvan piirissä.
  • Valinnaisen lasivakuutuksen omavastuu lasin korjauksen yhteydessä on 0 € ja lasin vaihtamisen yhteydessä 200 €.

Vakuutus sisältää vakuutusturvan seuraavien riskien varalta

Kolarivakuutus
Korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoa päin aiheutunut tapahtuma. Tällainen voi olla esimerkiksi kiven iskemä tuulilasiin, pysäköintipaikalla tuntemattoman toisella ajoneuvolla aiheuttama kolhu, tai törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.

Hirvivahinkovakuutus
Korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus
Korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja.

Palovakuutus
Korvaa, kun irtipäässyt tuli tai sähkölaitteen oikosulku on aiheuttanut vahingon, ei kuitenkaan sähkölaitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa.

Varkausvakuutus
Korvaa, kun lukittuun ajoneuvoon on murtauduttu tai lukittu ajoneuvo on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Lukitusvaatimukset on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Lunastusturva
Lunastusturvassa vahingon määränä on samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta, jos ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin ensirekisteröitäväksi. Lisäksi ensirekisteröinnistä on oltava kulunut enintään kolme vuotta, ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km, ja korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta on oltava yli 40 prosenttia.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo 30 prosentilla korotettuna edellyttäen, että korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvauksen korotus on enintään samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta, aina kuitenkin enintään 40 000 euroa. Korvauksen enimmäismäärä käytettynä hankitusta ajoneuvosta on hankintahetken käypä arvo.

Osamaksu- ja leasingvakuutus
Korvaa vakuutetun ajoneuvon myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka pantinhaltijalle tai kiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata esim. ajoneuvon lukitsematta jättämisen tai puutteellisen öljynkierron vuoksi.

Autopalveluvakuutus
Korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset kulut, esimerkiksi auton hinauksen lähimpään korjaamoon, auton noutokulut ja muita ehdoissa mainittuja kuluja.

Oikeusturvavakuutus
Korvaa ehdoissa tarkemmin mainituin edellytyksin asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet kyseiseen ajoneuvoon liittyvistä riitaisista riita-, rikos- ja hakemusasioista. Korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Lasivakuutus (valinnainen)
Lasivakuutus korvaa ajoneuvon ikkunalasiin kohdistuneen vahingon, kun lasiin on kohdistunut isku ja se joudutaan uusimaan tai korjaamaan. Lasivakuutus ei korvaa ajoneuvon lasikatolle tai kattoikkunalle aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovelletaan vakuutuksen alkamishetkellä voimassa olevia vakuutusehtoja. Niissä ja vakuutuksen tuote-esitteessä on tarkemmin kerrottu muun muassa Fennian ja vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vakuutusturvan rajoituksista.