SmartDrive –vakuutusturva 1.1.2024 alkaen

SmartDrive Autovakuutus sisältää liikennevakuutuksen ja laajan kaskovakuutuksen. Auton ostaja ei itse ota vakuutusta, vaan sopii siitä, että ajoneuvo liitetään Bassadone Insurance Services Oy:n ottamaan vakuutukseen.

SmartDrive Autovakuutuksella turvaat kerralla itsesi ja autosi. Vakuutus on bonukseton, joten vahingon sattuessa ei aiheudu bonusmenetystä. Myöskään liikennekäytöstä poistoilla ei ole vaikutusta vakuutusmaksuun.

Liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän kortin sopimusmaissa. Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja Vihreän kortin sopimukseen liittyneissä maissa. Liikenne- ja kaskovakuutus eivät kuitenkaan ole voimassa Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä Iranissa. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuneissa varkausvahingoissa on vakuutusehtojen mukainen korotettu omavastuu.

Ajoneuvon haltijan tulee viipymättä ilmoittaa vahingoista tai muista vakuutussopimukseen vaikuttavista muutoksista Turvaan.

SmartDrive Autovakuutus päättyy esimerkiksi, jos myyt ajoneuvosi tai SmartDrive-sopimuksesi päättyy.

Vakuutuksen myöntäminen

Vakuutus voidaan myöntää, kun

Vakuutus voidaan myöntää, kun

  • haltijalla ei ole Turvan asiakastiedoissa vakuutuksen myönnön estävää merkintää
  • henkilöasiakkaan ajoneuvo on yksityiskäyttöinen henkilöauto
  • yritysasiakkaan ajoneuvo on yksityiskäyttöinen henkilö- tai pakettiauto
  • yritysasiakkaan ajoneuvo on luvanvarainen pakettiauto
  • ajoneuvon teho on alle 250 kW ja arvo alle 85 000 euroa.

Vakuutuksenottaja on Bassadone Insurance Services Oy. Muut tahot eivät voi tehdä muutoksia vakuutukseen, esimerkiksi sen sisältöön, turvatasoon tai maksuerien määrään.

SmartDrive Autovakuutuksessa saat liikennevakuutuksen ja laajan kaskovakuutuksen samassa paketissa

Liikennevakuutus korvaa kaikki henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuusvahingot. Liikennevakuutus on lakisääteisesti pakollinen.

Kaskoon kuuluvat kiinteästi asennetut ja ajoneuvon käyttöön liittyvät tavanomaiset lisälaitteet ja varusteet, kuten stereot, kattotelineet ja turvaistuimet. Kaskoon eivät kuulu esimerkiksi

  • autossa olevat tavarat, esimerkiksi vaatteet, levyt tai kirjat
  • ajoneuvossa irrallaan käytettävät puhelin, radio-, kasetti-, cd- ja muut äänentoistolaitteet, video- ja dvd-laitteet
  • autokilpailuun tarkoitetut varusteet, kuten erikoismittarit
  • viranomaismääräysten vastaiset laitteet, kuten muutoskatsastamattomat renkaat ja vanteet
  • koriste- ja erikoismaalaukset kuten kameleonttimaalilla tehdyt maalaukset.

Kaskosta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti. Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

SmartDrive Autovakuutus Omavastuu
Liikennevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus, joka korvaa ihmisille ja vastapuolen omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja liikennevakuutuslain mukaisesti. Ei omavastuuta
Kolarointivakuutus eli törmäysvakuutus korvaa vahingot, jos ajoneuvo törmää, suistuu tieltä tai sille sattuu muu äkillinen ja ennalta-arvaamaton ulkoapäin aiheutunut tapahtuma. Esimerkiksi pysäköintipaikalla tuntemattoman toisella ajoneuvolla aiheuttama kolhu tai törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen. 500 euroa*
Luonnonilmiövakuutus korvaa, kun myrsky kaataa puun pysähtyneen ajoneuvon päälle, raesade vahingoittaa ajoneuvon ulkopintoja tai kun vedenpinnan nousu tai myrskyn irrottama esine aiheuttaa vahinkoa pysähtyneelle ajoneuvolle. 500 euroa*
Hirvivahinkovakuutus korvaa, jos ajoneuvo törmää hirven, poron, kauriin tai peuran kanssa. Väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolarointivakuutuksesta. 500 euroa*
Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneita vahinkoja. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. 500 euroa*
Varkausvakuutus korvaa ajoneuvon, jos se varastetaan. Vakuutus korvaa myös ajoneuvon vauriot, jos se vahingoittuu varkauden, luvattoman käytön tai näiden yrityksen yhteydessä. 500 euroa*
Palovakuutus korvaa irtipäässeen tulen tai ajoneuvoon suoraan osuneen salamaniskun aiheuttamat vahingot. 500 euroa*
Rahoitusvakuutus on vakuutus, josta voidaan korvata ajoneuvon menettäminen tai vaurioituminen ajoneuvon omistajalle (autoliikkeelle tai rahoitusyhtiölle) tai leasingvuokranantajalle, jos korvaus muuten evättäisiin tai sitä kohtuullistettaisiin. 500 euroa*
Ulkomaan vastuuvakuutus täydentää liikennevakuutusta. Jos auton omistaja, haltija tai kuljettaja joutuu ulkomailla korvaamaan toiselle liikenteessä aiheuttamansa esine- tai henkilövahingon, korvausta voi hakea ulkomaan vastuuvakuutuksesta. Ei omavastuuta
Autopalveluvakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja. Korvausta maksetaan, jos ajoneuvoon esimerkiksi tulee tekninen vika. Korvattavia kuluja ovat muun muassa ajoneuvon nostaminen tielle ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon sekä matkakustannukset kotiin. Lisäksi korvataan yksityiskäyttöisen henkilöauton käyttövoiman loppumisesta aiheutuvia kuljetuskustannuksia. Autopalveluvakuutus päättyy, kun auton ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut 15 vuotta. Ei omavastuuta
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 15 %, vähintään 200 €
Lasivakuutus (sisältyy henkilöautojen vakuutukseen) korvaa vauriot, jotka aiheutuvat suoraan ulkoapäin ikkunalasiin osuneesta iskusta. Lasivakuutus ei kata kattolasia eikä ajovalojen laseja. korjaus 0 euroa,
vaihto 20 % väh. 200 €
Lunastusetuvakuutuksesta maksetaan uusi vastaava ajoneuvo lunastukseen menneen tilalle tai, jos uuden ajoneuvon korvauksen edellytykset eivät täyty, lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi. perustuotteen mukaan

* Yritysasiakkaan omavastuu 1000 euroa.